Liên hệ

BẤT ĐỘNG SẢN GIA KHANG

Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Tố, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại:  0903.366.463
Email: manhtuannguyen1601@gmail.com
Website: www.nhaphogiakhang.com