Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8725 Tân Phú tân thành MT NB ngô quyền 6x20 3 Tấm Đông-Nam 13.5 tỷ 86 11-10-2018
8724 Tân Phú tân quý 16M phạm quý thích 4x20 3.5 Tấm Đông-Nam 6.4 tỷ 100 11-10-2018
8723 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 5x20m Biệt Thự Tây-Bắc 22 tỷ 92 10-10-2018
8722 Tân Phú Tân thới Hòa 16M Lũy bán Bích 4x11m 3 Tấm Đông 3.9 tỷ 94 10-10-2018
8721 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Lâm 8x20m Cấp 4 Tây-Bắc 11.6 tỷ 96 08-10-2018
8720 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Niệm 8x20m Cấp 4 Tây-Bắc 11.6 tỷ 98 08-10-2018
8719 Tân Phú Tân Thành 5M Lũy Bán Bích 3,8x10m 1 Tấm Tây-Bắc 3.55 tỷ 97 08-10-2018
8718 Tân Phú Phú Trung 16M Trịnh Đình Trọng 9,2x28m Cấp 4 Tây-Bắc 23.2 tỷ 103 08-10-2018
8717 Tân Phú Tân Thành 3M Vườn Lài 4x8m 1 Tấm Tây 3.3 tỷ 92 08-10-2018
8716 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Kỳ Tân Quý 4x15m 1 Tấm Đông 5.2 tỷ 95 08-10-2018
8715 Tân Phú tân quý 6M dương văn dương 4x12.3 Biệt Thự Tây-Bắc 4.47 tỷ 82 06-10-2018
8714 Tân Phú Tây Thạnh 6M Nguyễn Hữu Tiến 4x25m 1 Tấm Tây-Bắc 4.3 tỷ 89 06-10-2018
8713 Tân Phú Tân Quý 6M Gò Dầu 4x16m 1 Tấm Tây 4.85 tỷ 88 06-10-2018
8712 Tân Phú Phú Thọ Hòa 3M Vườn Lài 3.25x11.5m Cấp 4 Đông 3.4 tỷ 98 06-10-2018
8711 Tân Phú Hiệp Tân 8M Tô Hiệu 4x13.4m 3 Tấm Tây-Bắc 5.8 tỷ 84 06-10-2018
8710 Tân Phú Tân Sơn Nhì 5M Trường Chinh 3.6x12m 2 Tấm Đông-Nam 4.3 tỷ 94 06-10-2018
8709 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Lê Cao Lãng 3.8x18m 3 Tấm Bắc 5.8 tỷ 79 06-10-2018
8708 Bình Tân BHHA 5M Kênh Nước Đen 4x10m 1 Tấm Đông 3.55 tỷ 85 06-10-2018
8707 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Tân Sơn Nhì 4.4x21m Cấp 4 Tây-Bắc 12.7 tỷ 96 04-10-2018
8706 Tân Phú Tân Thành 6M Lũy Bán Bích 4,3x21 Cấp 4 Tây-Bắc 6.2 tỷ 86 03-10-2018
8705 Tân Phú Tân Thới Hòa 3M Lương Thế Vinh 13x13m Cấp 4 Tây-Bắc 5.6 tỷ 85 03-10-2018
8704 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4x18m Cấp 4 Tây-Bắc 8.4 tỷ 94 03-10-2018
8703 Tân Phú sơn kỳ 6M lê trọng tấn 4x12 2 Tấm Tây-Bắc 4.2 tỷ 99 01-10-2018
8702 Tân Phú Tân Quý 8M Đỗ Thừa Luông 8.8x11.5m 2.5 Tấm Tây-Bắc 12.3 tỷ 91 01-10-2018
8701 Tân Phú Phú Thạnh 4M Thoại Ngọc Hầu 4.4x15 1 Tấm Tây-Bắc 4 tỷ 93 01-10-2018
8700 Bình Tân BHHA 6M số 5 4x16m 3 Tấm Tây-Bắc 4.5 tỷ 87 01-10-2018
8699 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Nguyễn Nhữ Lãm 6.1x14m Cấp 4 Bắc 6 tỷ 96 01-10-2018
8698 Tân Phú Phú Thạnh 3M Bình Long 2.8x13m 3 Tấm Đông 3.65 tỷ 91 01-10-2018
8697 Tân Phú Tân Thành 12M so 2 4x17m Đất Tây-Bắc 7 tỷ 94 29-09-2018
8696 Tân Phú TÂN THỚI HÒA 6M LƯƠNG THẾ VINH 4X16 Cấp 4 Nam 4.15 tỷ 84 29-09-2018
8695 Tân Phú Phú Thạnh 5M thoại ngọc hầu 4x12 Cấp 4 Bắc 3.6 tỷ 93 29-09-2018
8694 Tân Phú ,tân thành 6M Vườn Lài 4x13m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.5 tỷ 100 29-09-2018
8693 Tân Phú Phú Thạnh 6M thoại ngọc hầu 4x18 2 Tấm Đông 5.6 tỷ 94 29-09-2018
8692 Tân Phú Tân Sơn Nhì 5M Tân Sơn Nhì 4x15.5m Đất Tây-Bắc 4 tỷ 101 29-09-2018
8691 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Phú Thọ Hòa 4x13m Cấp 4 Tây-Bắc 3.8 tỷ 90 29-09-2018
8690 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Phú Thọ Hòa 4,4x20m 2.5 Tấm Tây-Bắc 7.3 tỷ 103 29-09-2018
8689 Tân Phú Tân Quý Hẽm KD Đàm Thận Huy 4.15x23m Khách sạn Đông-Nam 17 tỷ 81 29-09-2018
8688 Tân Phú Tân Thành 10M Vườn Lài 4.2x18m Cấp 4 Đông 7.3 tỷ 98 27-09-2018
8687 Tân Phú Tân Quý MT NB Đỗ công tường 8.4x20.7m Xưởng Nam 12 tỷ 96 27-09-2018
8686 Tân Phú Tân thới Hòa 6M Lũy bán Bích 5.6x14m 1 Tấm Bắc 5.5 tỷ 101 27-09-2018
8685 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Cao Lãng 8.5x20m Cấp 4 Tây-Bắc 12.4 tỷ 104 26-09-2018
8684 Tân Phú Tân Quý Hẽm KD Gò Dầu 4x18m 3.5 Tấm Tây 7.3 tỷ 92 26-09-2018
8683 Tân Phú Phú Thạnh MT KD Hiền Vương 12.4x20.1m Xưởng Nam 27 tỷ 97 26-09-2018
8682 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Nguyễn quý Anh 5x10m 3 Tấm Tây-Nam 4.5 tỷ 93 26-09-2018
8681 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 8.1x17.5m 3 Tấm Tây-Bắc 21 tỷ 96 25-09-2018
8680 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4.2x20m 3.5 Tấm Tây-Bắc 11 tỷ 101 25-09-2018
8679 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Kỳ Tân Quý 4x14m 1 Tấm Tây-Bắc 4.15 tỷ 103 25-09-2018
8678 Tân Phú Tân Quý 8M Đỗ Thừa Luông 4x18.5m Cấp 4 Tây 5.5 tỷ 110 24-09-2018
8677 Tân Phú Tân Quý 16M Nguyễn Văn Dưỡng 5x16m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.8 tỷ 93 24-09-2018
8676 Tân Phú Tân Quý 3M Đô đốc Long 4x12m 1 Tấm Đông 3.6 tỷ 92 24-09-2018