Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8703 Tân Phú sơn kỳ 6M lê trọng tấn 4x12 2 Tấm Tây-Bắc 4.2 tỷ 36 01-10-2018
8702 Tân Phú Tân Quý 8M Đỗ Thừa Luông 8.8x11.5m 2.5 Tấm Tây-Bắc 12.3 tỷ 27 01-10-2018
8701 Tân Phú Phú Thạnh 4M Thoại Ngọc Hầu 4.4x15 1 Tấm Tây-Bắc 4 tỷ 33 01-10-2018
8700 Bình Tân BHHA 6M số 5 4x16m 3 Tấm Tây-Bắc 4.5 tỷ 26 01-10-2018
8699 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Nguyễn Nhữ Lãm 6.1x14m Cấp 4 Bắc 6 tỷ 35 01-10-2018
8698 Tân Phú Phú Thạnh 3M Bình Long 2.8x13m 3 Tấm Đông 3.65 tỷ 28 01-10-2018
8697 Tân Phú Tân Thành 12M so 2 4x17m Đất Tây-Bắc 7 tỷ 28 29-09-2018
8696 Tân Phú TÂN THỚI HÒA 6M LƯƠNG THẾ VINH 4X16 Cấp 4 Nam 4.15 tỷ 28 29-09-2018
8695 Tân Phú Phú Thạnh 5M thoại ngọc hầu 4x12 Cấp 4 Bắc 3.6 tỷ 33 29-09-2018
8694 Tân Phú ,tân thành 6M Vườn Lài 4x13m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.5 tỷ 32 29-09-2018
8693 Tân Phú Phú Thạnh 6M thoại ngọc hầu 4x18 2 Tấm Đông 5.6 tỷ 31 29-09-2018
8692 Tân Phú Tân Sơn Nhì 5M Tân Sơn Nhì 4x15.5m Đất Tây-Bắc 4 tỷ 31 29-09-2018
8691 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Phú Thọ Hòa 4x13m Cấp 4 Tây-Bắc 3.8 tỷ 31 29-09-2018
8690 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Phú Thọ Hòa 4,4x20m 2.5 Tấm Tây-Bắc 7.3 tỷ 31 29-09-2018
8689 Tân Phú Tân Quý Hẽm KD Đàm Thận Huy 4.15x23m Khách sạn Đông-Nam 17 tỷ 29 29-09-2018
8688 Tân Phú Tân Thành 10M Vườn Lài 4.2x18m Cấp 4 Đông 7.3 tỷ 36 27-09-2018
8687 Tân Phú Tân Quý MT NB Đỗ công tường 8.4x20.7m Xưởng Nam 12 tỷ 31 27-09-2018
8686 Tân Phú Tân thới Hòa 6M Lũy bán Bích 5.6x14m 1 Tấm Bắc 5.5 tỷ 30 27-09-2018
8685 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Cao Lãng 8.5x20m Cấp 4 Tây-Bắc 12.4 tỷ 34 26-09-2018
8684 Tân Phú Tân Quý Hẽm KD Gò Dầu 4x18m 3.5 Tấm Tây 7.3 tỷ 31 26-09-2018
8683 Tân Phú Phú Thạnh MT KD Hiền Vương 12.4x20.1m Xưởng Nam 27 tỷ 33 26-09-2018
8682 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Nguyễn quý Anh 5x10m 3 Tấm Tây-Nam 4.5 tỷ 34 26-09-2018
8681 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 8.1x17.5m 3 Tấm Tây-Bắc 21 tỷ 31 25-09-2018
8680 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4.2x20m 3.5 Tấm Tây-Bắc 11 tỷ 35 25-09-2018
8679 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Kỳ Tân Quý 4x14m 1 Tấm Tây-Bắc 4.15 tỷ 39 25-09-2018
8678 Tân Phú Tân Quý 8M Đỗ Thừa Luông 4x18.5m Cấp 4 Tây 5.5 tỷ 41 24-09-2018
8677 Tân Phú Tân Quý 16M Nguyễn Văn Dưỡng 5x16m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.8 tỷ 32 24-09-2018
8676 Tân Phú Tân Quý 3M Đô đốc Long 4x12m 1 Tấm Đông 3.6 tỷ 29 24-09-2018
8675 Tân Phú tân thành 5M lũy bán bích 4X13.5 1 Tấm Tây-Bắc 4.8 tỷ 42 21-09-2018
8674 Tân Phú Tân Quý 6M Lê Sát 4x16m 1 Tấm Tây-Bắc 4.6 tỷ 28 21-09-2018
8673 Tân Phú Phú Thạnh 8M Thạch Lam 4x16m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.4 tỷ 33 20-09-2018
8672 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Niệm 6,2x19m 2.5 Tấm Tây-Bắc 12.2 tỷ 28 20-09-2018
8671 Tân Phú Tân Thành 6M Lũy Bán Bích 4x11m 2.5 Tấm Tây-Bắc 4.63 tỷ 25 19-09-2018
8670 Tân Phú Tân Quý 3M Nguyễn Súy 4x7m 1 Tấm Nam 2.45 tỷ 29 19-09-2018
8669 Tân Phú Phú Thạnh 5M Bình Long 4x14m 2 Tấm Đông-Bắc 4 tỷ 25 18-09-2018
8668 Tân Phú Hòa Thạnh 5M Nguyễn Nghiêm 3.5x13m 1 Tấm Đông-Bắc 3.75 tỷ 33 18-09-2018
8667 Tân Phú Phú Thạnh 3M đường B 3x10m 1 Tấm Tây-Bắc 1.985 tỷ 25 18-09-2018
8666 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Phú Thọ Hòa 4x12.6m 1 Tấm Tây-Bắc 4.45 tỷ 28 18-09-2018
8665 Tân Phú Phú Trung MT KD Lê Ngã 2x6m 2 Tấm Đông-Nam 1.8 tỷ 25 18-09-2018
8664 Tân Phú Hiệp Tân 3M Thạch Lam 2.8x8.05 1 Tấm Đông-Bắc 2.05 tỷ 22 18-09-2018
8663 Tân Phú Hòa Thạnh 5M Lũy bán Bích 3.75x15m 1 Tấm Tây 3.9 tỷ 27 18-09-2018
8662 Tân Phú Tân Thành 8M Tân Thành 4x14m 3 Tấm Tây-Bắc 6.5 tỷ 22 18-09-2018
8661 Tân Phú Tân Quý 4M Tân Kỳ Tân Quý 4.5x17 1 Tấm Tây-Bắc 4.48 tỷ 39 18-09-2018
8660 Tân Phú Phú Thọ Hòa 16M Phạm Văn Xảo 4x20m Cấp 4 Tây-Bắc 8 tỷ 25 18-09-2018
8659 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Đỗ đức Dục 4x13.5m 2.5 Tấm Nam 4.35 tỷ 28 18-09-2018
8658 Tân Phú Tân Thành 6M Vườn Lài 3.85x15.5m 2.5 Tấm Tây 5.2 tỷ 28 18-09-2018
8657 Tân Phú Phú Thọ Hòa Hẽm KD Vườn Lài 4x16m 3 Tấm Tây-Nam 9.9 tỷ 27 17-09-2018
8655 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT NB lê quốc trinh 3.8x20 1 Tấm Nam 6 tỷ 22 16-09-2018
8654 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M lê thúc hoạch 4x13 1 Tấm Tây-Bắc 4.7 tỷ 29 16-09-2018
8653 Tân Phú Tân Thành 16M Dân Chủ 4x11m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.1 tỷ 29 15-09-2018