Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8602 Tân Phú Tân Quý 5M Độc Lập 4x17 Cấp 4 Tây 4.85 tỷ 37 24-08-2018
8601 Tân Phú Tân Thới Hòa 4M Lý Thánh Tông 4x14m 1 Tấm Nam 3.7 tỷ 41 24-08-2018
8600 Tân Phú Hiệp Tân 3M Nguyễn Văn Vịnh 3.8x8m 2 Tấm Đông-Nam 3.4 tỷ 35 24-08-2018
8599 Tân Phú Hiệp Tân 4M Nguyễn Văn Vịnh 3.5x11m(NH4m) Cấp 4 Nam 3.4 tỷ 38 24-08-2018
8598 Tân Phú Phú Trung 10M Nguyễn Minh Châu 4x18.5 Cấp 4 Tây-Bắc 5.3 tỷ 38 24-08-2018
8597 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Nguyễn Sơn 4x11m 3 Tấm Đông-Nam 3.6 tỷ 43 24-08-2018
8596 Tân Phú Phú Thọ Hòa 3M Phú Thọ Hòa 4.5x12m Cấp 4 Bắc 3.65 tỷ 37 24-08-2018
8595 Tân Phú tân quý 8M phạm quý thích 3x20 1 Tấm Nam 4.1 tỷ 38 23-08-2018
8594 Tân Phú Sơn Kỳ 4M Lê Trọng Tấn 6x28m 3 Tấm Tây-Bắc 12.8 tỷ 37 23-08-2018
8593 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Tân Kỳ Tân Quý 4x26m(nh4.6m) 3 Tấm Bắc 13.3 tỷ 34 23-08-2018
8592 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Lê Lâm 4x20m Cấp 4 Bắc 8 tỷ 36 23-08-2018
8591 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT NB Lê Quốc Trinh 4x18m 4 Tấm Nam 8.2 tỷ 37 23-08-2018
8590 Tân Phú Hòa Thạnh 8M Huỳnh Thiện Lộc 4x20m 3 Tấm Đông 8.5 tỷ 40 23-08-2018
8589 Tân Phú Hiệp Tân MT NB quách vũ 4.15X20.5 Cấp 4 Bắc 8.6 tỷ 36 23-08-2018
8588 Tân Phú Tân Quý 4M Tân Kỳ Tân Quý 4x12.5 Cấp 4 Tây-Bắc 2.95 tỷ 32 23-08-2018
8587 Tân Phú Tân quý 6M Gò Dầu 4x14 1 Tấm Nam 4.9 tỷ 43 23-08-2018
8586 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Trần Văn Ơn 8x20m Cấp 4 Đông 8.7 tỷ 41 23-08-2018
8585 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Kỳ Tân Quý 4,6x10m 1 Tấm Tây-Bắc 2.9 tỷ 37 23-08-2018
8584 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Quý 4,2x25m 2 Tấm Tây-Bắc 6.6 tỷ 32 23-08-2018
8583 Tân Phú Phú Thọ Hòa 3M Phú Thọ Hòa 4.2X11 1 Tấm Bắc 3.8 tỷ 38 22-08-2018
8582 Tân Phú Tân Thành 8M Nguyễn Văn Tố 4x16m 1 Tấm Tây-Bắc 6.8 tỷ 40 22-08-2018
8581 Tân Phú tân quý 6M nguyễn quang diêu 4.2x19 Cấp 4 Đông 4.98 tỷ 36 22-08-2018
8580 Tân Phú tân quý 6M Lê Đình Thám 4x20 Cấp 4 Đông 5.1 tỷ 35 22-08-2018
8579 Tân Phú Tân Quý 4M Gò Dầu 3x7,4m 2.5 Tấm Tây-Bắc 2.73 tỷ 37 22-08-2018
8578 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Kỳ Tân Quý 2.5x9m 1 Tấm Tây-Bắc 2.25 tỷ 43 22-08-2018
8577 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Quách Đình Bảo 4x20m 2 Tấm Nam 7.65 tỷ 35 22-08-2018
8576 Tân Phú Tân Quý 4M Tân Hương 4x12m 1 Tấm Bắc 3.95 tỷ 39 22-08-2018
8575 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Lê Thúc Hoạch 4x15 1 Tấm Tây 4.3 tỷ 38 21-08-2018
8574 Tân Phú P.Phú Thạnh 16M Nguyễn Sơn 6.4x26m 3 Tấm Tây-Bắc 12.5 tỷ 35 21-08-2018
8573 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Phú Thọ Hòa 6X14 1 Tấm Đông 6 tỷ 38 21-08-2018
8572 Tân Phú Tân Quý 5M Nguyễn Súy 5x5m 1 Tấm Tây-Bắc 2 tỷ 39 21-08-2018
8571 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Phú Thọ Hòa 4x13m 1.5 Tấm Tây-Bắc 4 tỷ 39 21-08-2018
8570 Tân Phú tân thành 16M Thống Nhất 4x19 1 Tấm Nam 8.95 tỷ 35 21-08-2018
8569 Tân Bình 14 10M nguyễn hồng đào 4.2x14 Biệt Thự Tây-Bắc 7.8 tỷ 41 20-08-2018
8568 Tân Phú Tân Quý 4M Gò Dầu 4.5x12m 3.5 Tấm Tây-Bắc 5.2 tỷ 37 20-08-2018
8567 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Phan Văn Năm 14x21m 3 Tấm Đông 25 tỷ 38 20-08-2018
8566 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Gò Dầu 5x15 3.5 Tấm Tây-Bắc 6.8 tỷ 42 20-08-2018
8565 Tân Phú Tân Thành 8M Vườn Lài 5X15 Biệt Thự Đông 6.5 tỷ 45 20-08-2018
8564 Tân Phú Tây Thạnh 10M Dương Đức Hiền 5.4x14.5 1 Tấm Đông 5.2 tỷ 37 20-08-2018
8563 Tân Phú tân thành MT NB chu văn an 4x15 1 Tấm Bắc 5.7 tỷ 42 20-08-2018
8562 Tân Phú Phú Trung 8M Huỳnh Văn Chính 3.2x9m 1 Tấm Tây-Bắc 2.55 tỷ 40 20-08-2018
8561 Tân Phú Tân Quý 4M Tây Sơn 2.4x12,5m 1 Tấm Tây-Bắc 2.5 tỷ 40 20-08-2018
8560 Tân Phú Tân Quý 6M Nguyễn Lộ Trạch 3,6x12m Cấp 4 Tây-Bắc 3.95 tỷ 41 20-08-2018
8559 Tân Phú Phú Thạnh 4M Thoại Ngọc Hầu 3.4x11 Cấp 4 Nam 2.7 tỷ 36 20-08-2018
8558 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M tân sơn nhì 4.4x14 1 Tấm Tây-Bắc 5.3 tỷ 45 18-08-2018
8557 Tân Phú Tân Quý 10M Đô Đốc Long 8x25 Cấp 4 Tây-Bắc 14 tỷ 53 18-08-2018
8556 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Nguyễn Sơn 4.4x10 Cấp 4 Đông 2.45 tỷ 60 17-08-2018
8555 Tân Phú Phú Thạnh 4M Thoại Ngọc Hầu 5x9m 3.5 Tấm Tây-Bắc 4.2 tỷ 45 17-08-2018
8554 Tân Phú Hiệp Tân 6M Tô Hiệu 3.3x14 1 Tấm Nam 3.6 tỷ 46 17-08-2018
8553 Tân Phú phú trung 4M âu cơ 4.5x10 2 Tấm Đông-Nam 4.4 tỷ 42 17-08-2018