Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8753 Tân Phú Tân quý 6M Gò dầu 38,5 2 Tấm Tây-Bắc 4 tỷ 59 17-10-2018
8752 Tân Phú SƠN KỲ 4M kênh 19/5 4X8.5 1 Tấm Đông 3.3 tỷ 50 17-10-2018
8751 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Niệm 7.5x19m 3.5 Tấm Tây-Bắc 12 tỷ 45 17-10-2018
8750 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 6.2x19m 3.5 Tấm Tây-Bắc 18 tỷ 47 17-10-2018
8749 Tân Phú Tân Quý MT KD Bình Long 8.5x20m 1 Tấm Tây 18 tỷ 57 16-10-2018
8748 Tân Phú Tân Quý 5M Tân Hương 4x13.5 4 Tấm Tây-Bắc 5.7 tỷ 44 16-10-2018
8747 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 10x20m 2 Tấm Tây-Bắc 24.9 tỷ 30 15-10-2018
8746 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 4,5x13m 3.5 Tấm Tây-Bắc 13.8 tỷ 43 15-10-2018
8745 Tân Phú Hòa Thạnh MT KD Huỳnh Thiện Lộc 4x18m Cấp 4 Tây-Bắc 8.5 tỷ 25 15-10-2018
8744 Tân Phú Tân Quý 6M Nguyễn quang Diêu(đs 19) 4x20m Cấp 4 Tây-Bắc 4.8 tỷ 32 15-10-2018
8743 Tân Phú Phú Thạnh 3M Phan văn Năm 3x7m 1 Tấm Đông-Nam 2.25 tỷ 27 15-10-2018
8742 Tân Phú Tân Quý MT KD Lê Sát 3x10m 3 Tấm Tây 4.3 tỷ 24 15-10-2018
8741 Tân Phú Tân Thành 6M Vườn Lài 4x14m 2.5 Tấm Tây 5.5 tỷ 35 15-10-2018
8740 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT KD Vườn Lài 4x18m Cấp 4 Bắc 9 tỷ 28 15-10-2018
8739 Tân Phú Tân Quý 16M ,Võ Công Tồn 5x26,5m Cấp 4 Tây-Bắc 11.5 tỷ 28 13-10-2018
8738 Tân Phú Phú Trung 3M Âu Cơ 4.5x5 1 Tấm Đông-Bắc 1.85 tỷ 34 13-10-2018
8737 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4x16.5m 1 Tấm Tây-Bắc 7.5 tỷ 33 13-10-2018
8736 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Tân Sơn Nhì 4x5m 1 Tấm Tây-Bắc 2.1 tỷ 28 13-10-2018
8735 Tân Phú Tân Quý 4M Phạm Quý Thích 4x12m 1 Tấm Tây-Bắc 3.2 tỷ 30 13-10-2018
8734 Tân Phú tân thành 8M Lũy Bán Bích 4x20 3 Tấm Đông-Nam 7.4 tỷ 27 13-10-2018
8733 Tân Phú tân quý 3M nguyễn súy 3x7 1 Tấm Bắc 1.95 tỷ 28 12-10-2018
8732 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Lê Sao 3.6x10.5 Cấp 4 Tây-Bắc 4.3 tỷ 33 12-10-2018
8731 Tân Phú Tân Quý 8M Gò Dầu 4x17 4 Tấm Tây 6.85 tỷ 34 12-10-2018
8730 Tân Phú Tân Quý 3M Lý Tuệ 4x10m 1 Tấm Đông-Nam 3 tỷ 32 12-10-2018
8729 Tân Phú tân thành 4M lũy bán bích 3.9x6 1 Tấm Đông 2.2 tỷ 30 12-10-2018
8728 Tân Phú phú thọ hòa 4M phú thọ hòa 4.1x9 Biệt Thự Tây-Bắc 4.05 tỷ 33 12-10-2018
8727 Tân Phú hiệp tân 6M hòa bình 4x20 3 Tấm Bắc 6.4 tỷ 34 11-10-2018
8726 Tân Phú tân quý 4M đô đốc long 4x13.5 Biệt Thự Đông 4.1 tỷ 44 11-10-2018
8725 Tân Phú tân thành MT NB ngô quyền 6x20 3 Tấm Đông-Nam 13.5 tỷ 32 11-10-2018
8724 Tân Phú tân quý 16M phạm quý thích 4x20 3.5 Tấm Đông-Nam 6.4 tỷ 41 11-10-2018
8723 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 5x20m Biệt Thự Tây-Bắc 22 tỷ 31 10-10-2018
8722 Tân Phú Tân thới Hòa 16M Lũy bán Bích 4x11m 3 Tấm Đông 3.9 tỷ 29 10-10-2018
8721 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Lâm 8x20m Cấp 4 Tây-Bắc 11.6 tỷ 34 08-10-2018
8720 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Niệm 8x20m Cấp 4 Tây-Bắc 11.6 tỷ 35 08-10-2018
8719 Tân Phú Tân Thành 5M Lũy Bán Bích 3,8x10m 1 Tấm Tây-Bắc 3.55 tỷ 37 08-10-2018
8718 Tân Phú Phú Trung 16M Trịnh Đình Trọng 9,2x28m Cấp 4 Tây-Bắc 23.2 tỷ 35 08-10-2018
8717 Tân Phú Tân Thành 3M Vườn Lài 4x8m 1 Tấm Tây 3.3 tỷ 32 08-10-2018
8716 Tân Phú Tân Quý 6M Tân Kỳ Tân Quý 4x15m 1 Tấm Đông 5.2 tỷ 32 08-10-2018
8715 Tân Phú tân quý 6M dương văn dương 4x12.3 Biệt Thự Tây-Bắc 4.47 tỷ 26 06-10-2018
8714 Tân Phú Tây Thạnh 6M Nguyễn Hữu Tiến 4x25m 1 Tấm Tây-Bắc 4.3 tỷ 31 06-10-2018
8713 Tân Phú Tân Quý 6M Gò Dầu 4x16m 1 Tấm Tây 4.85 tỷ 34 06-10-2018
8712 Tân Phú Phú Thọ Hòa 3M Vườn Lài 3.25x11.5m Cấp 4 Đông 3.4 tỷ 35 06-10-2018
8711 Tân Phú Hiệp Tân 8M Tô Hiệu 4x13.4m 3 Tấm Tây-Bắc 5.8 tỷ 29 06-10-2018
8710 Tân Phú Tân Sơn Nhì 5M Trường Chinh 3.6x12m 2 Tấm Đông-Nam 4.3 tỷ 32 06-10-2018
8709 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Lê Cao Lãng 3.8x18m 3 Tấm Bắc 5.8 tỷ 27 06-10-2018
8708 Bình Tân BHHA 5M Kênh Nước Đen 4x10m 1 Tấm Đông 3.55 tỷ 33 06-10-2018
8707 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Tân Sơn Nhì 4.4x21m Cấp 4 Tây-Bắc 12.7 tỷ 32 04-10-2018
8706 Tân Phú Tân Thành 6M Lũy Bán Bích 4,3x21 Cấp 4 Tây-Bắc 6.2 tỷ 35 03-10-2018
8705 Tân Phú Tân Thới Hòa 3M Lương Thế Vinh 13x13m Cấp 4 Tây-Bắc 5.6 tỷ 27 03-10-2018
8704 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4x18m Cấp 4 Tây-Bắc 8.4 tỷ 32 03-10-2018