Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8775 Tân Phú Tân Quý MT NB hoàng văn hòe 7.2x9 Cấp 4 Tây 5.2 tỷ 121 02-11-2018
8774 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 5x18m 2.5 Tấm Tây-Bắc 11.8 tỷ 100 30-10-2018
8773 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Tân Kỳ Tân Quý 4x23 3 Tấm Tây-Nam 10.5 tỷ 123 29-10-2018
8772 Tân Phú phú thọ hòa 5M phú thọ hòa 4x12 3 Tấm Bắc 4.3 tỷ 104 29-10-2018
8771 Tân Phú Tân Quý MT NB Nguyễn Trường Tộ 4x20m 1 Tấm Nam 7.5 tỷ 95 29-10-2018
8770 Tân Phú Sơn Kỳ 8M Bờ Bao Tân Thắng 3.7x17m Cấp 4 Bắc 4.3 tỷ 98 29-10-2018
8769 Tân Bình 9 5M Thiên Phước 4x15m Cấp 4 Nam 4.7 tỷ 100 29-10-2018
8768 Tân Phú Tân Quý 4M Phùng Chí Kiên 3.6x9m 1 Tấm Nam 2.95 tỷ 91 29-10-2018
8767 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Thoại Ngọc Hầu 4x17m Cấp 4 Đông 5.1 tỷ 99 27-10-2018
8766 Bình Tân BHHA 3M 13A 4x13.5m Cấp 4 Tây 2.83 tỷ 94 27-10-2018
8765 Tân Phú Tân Quý 4M nguyễn súy 4x15m Cấp 4 Tây-Bắc 4.35 tỷ 102 26-10-2018
8764 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Tân Kỳ Tân Quý 3x29m 3 Tấm Tây-Bắc 8 tỷ 102 26-10-2018
8763 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 4x18m 3 Tấm Tây-Bắc 6.8 tỷ 114 26-10-2018
8762 Tân Phú tân thành 5M vườn lài 4x16 3.5 Tấm Đông 6 tỷ 141 26-10-2018
8761 Tân Phú Phú Thạnh 6M Thoại Ngọc Hầu 4x16m 3 Tấm Tây 6 tỷ 117 24-10-2018
8760 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Lê Thúc Hoạch 4x14m 2 Tấm Tây 5.95 tỷ 101 24-10-2018
8759 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M lê cảnh tuân 4.25x16 Cấp 4 Bắc 4.85 tỷ 110 23-10-2018
8758 Tân Phú Phú Thạnh 6M thoại ngọc hầu 4x12.5 3 Tấm Nam 5.2 tỷ 101 23-10-2018
8757 Tân Phú tân quý MT KD cầu xéo 5x30 5 Tấm Đông 20 tỷ 99 23-10-2018
8756 Tân Phú Phú Thạnh 16M phan van nam 4.2x16m 1 Tấm Tây-Bắc 5.9 tỷ 91 23-10-2018
8755 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Nguyễn Văn Săng 4.5x32m 1 Tấm Tây-Bắc 14 tỷ 104 23-10-2018
8754 Tân Phú Hòa Thạnh 16M Thoại Ngọc Hầu 4x23m 1 Tấm Tây-Bắc 7.7 tỷ 100 23-10-2018
8753 Tân Phú Tân quý 6M Gò dầu 38,5 2 Tấm Tây-Bắc 4 tỷ 112 17-10-2018
8752 Tân Phú SƠN KỲ 4M kênh 19/5 4X8.5 1 Tấm Đông 3.3 tỷ 107 17-10-2018
8751 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Niệm 7.5x19m 3.5 Tấm Tây-Bắc 12 tỷ 97 17-10-2018
8750 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 6.2x19m 3.5 Tấm Tây-Bắc 18 tỷ 105 17-10-2018
8749 Tân Phú Tân Quý MT KD Bình Long 8.5x20m 1 Tấm Tây 18 tỷ 108 16-10-2018
8748 Tân Phú Tân Quý 5M Tân Hương 4x13.5 4 Tấm Tây-Bắc 5.7 tỷ 95 16-10-2018
8747 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 10x20m 2 Tấm Tây-Bắc 24.9 tỷ 80 15-10-2018
8746 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 4,5x13m 3.5 Tấm Tây-Bắc 13.8 tỷ 100 15-10-2018
8745 Tân Phú Hòa Thạnh MT KD Huỳnh Thiện Lộc 4x18m Cấp 4 Tây-Bắc 8.5 tỷ 76 15-10-2018
8744 Tân Phú Tân Quý 6M Nguyễn quang Diêu(đs 19) 4x20m Cấp 4 Tây-Bắc 4.8 tỷ 82 15-10-2018
8743 Tân Phú Phú Thạnh 3M Phan văn Năm 3x7m 1 Tấm Đông-Nam 2.25 tỷ 85 15-10-2018
8742 Tân Phú Tân Quý MT KD Lê Sát 3x10m 3 Tấm Tây 4.3 tỷ 75 15-10-2018
8741 Tân Phú Tân Thành 6M Vườn Lài 4x14m 2.5 Tấm Tây 5.5 tỷ 88 15-10-2018
8740 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT KD Vườn Lài 4x18m Cấp 4 Bắc 9 tỷ 80 15-10-2018
8739 Tân Phú Tân Quý 16M ,Võ Công Tồn 5x26,5m Cấp 4 Tây-Bắc 11.5 tỷ 79 13-10-2018
8738 Tân Phú Phú Trung 3M Âu Cơ 4.5x5 1 Tấm Đông-Bắc 1.85 tỷ 98 13-10-2018
8737 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4x16.5m 1 Tấm Tây-Bắc 7.5 tỷ 87 13-10-2018
8736 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Tân Sơn Nhì 4x5m 1 Tấm Tây-Bắc 2.1 tỷ 83 13-10-2018
8735 Tân Phú Tân Quý 4M Phạm Quý Thích 4x12m 1 Tấm Tây-Bắc 3.2 tỷ 82 13-10-2018
8734 Tân Phú tân thành 8M Lũy Bán Bích 4x20 3 Tấm Đông-Nam 7.4 tỷ 83 13-10-2018
8733 Tân Phú tân quý 3M nguyễn súy 3x7 1 Tấm Bắc 1.95 tỷ 77 12-10-2018
8732 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Lê Sao 3.6x10.5 Cấp 4 Tây-Bắc 4.3 tỷ 84 12-10-2018
8731 Tân Phú Tân Quý 8M Gò Dầu 4x17 4 Tấm Tây 6.85 tỷ 84 12-10-2018
8730 Tân Phú Tân Quý 3M Lý Tuệ 4x10m 1 Tấm Đông-Nam 3 tỷ 86 12-10-2018
8729 Tân Phú tân thành 4M lũy bán bích 3.9x6 1 Tấm Đông 2.2 tỷ 83 12-10-2018
8728 Tân Phú phú thọ hòa 4M phú thọ hòa 4.1x9 Biệt Thự Tây-Bắc 4.05 tỷ 86 12-10-2018
8727 Tân Phú hiệp tân 6M hòa bình 4x20 3 Tấm Bắc 6.4 tỷ 87 11-10-2018
8726 Tân Phú tân quý 4M đô đốc long 4x13.5 Biệt Thự Đông 4.1 tỷ 97 11-10-2018