Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8652 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Nguyễn Quý Anh 4,2x21 Cấp 4 Tây-Bắc 5 tỷ 20 15-09-2018
8651 Tân Phú Tân Thành 12M Phan Đình Phùng 4x14m 1 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 21 15-09-2018
8650 Tân Phú Tân Quý 4M Lê Thúc Hoạch 4x16m 1 Tấm Tây-Bắc 4.1 tỷ 23 15-09-2018
8649 Tân Phú Tân Quý 4M Lê Thúc Hoạch 4x16,7m 1 Tấm Tây-Bắc 4.3 tỷ 20 14-09-2018
8648 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Phú Thọ Hòa 4x18m 1 Tấm Tây-Bắc 5.35 tỷ 23 12-09-2018
8647 Tân Phú Tân Quý 4M 18 4x10 1 Tấm Tây 2.7 tỷ 25 11-09-2018
8646 Tân Phú Tân Thới Hòa 6M Lý Thánh Tông 4.5x14.5m 4 Tấm Tây-Bắc 6.5 tỷ 21 11-09-2018
8645 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Vườn Lài 40 2 Tấm Tây-Bắc 4.5 tỷ 15 11-09-2018
8644 Tân Phú Phú Thạnh 5M Thạch Lam 45m2 2 Tấm Tây-Bắc 3.2 tỷ 22 11-09-2018
8643 Tân Phú Phú Thạnh MT NB phan văn năm 4.5x15 Biệt Thự Tây-Bắc 5.8 tỷ 28 08-09-2018
8642 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Trần Văn Ơn 4x13m 3 Tấm Tây-Bắc 5.8 tỷ 32 07-09-2018
8641 Tân Phú Tân Quý 10M Đô Đốc Long 4x19m 2.5 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 30 07-09-2018
8640 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Trần Văn Ơn 5x4m 1 Tấm Tây-Bắc 1.75 tỷ 22 05-09-2018
8639 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Nguyễn Văn Săng 3x17m 1 Tấm Tây-Bắc 3.65 tỷ 21 05-09-2018
8638 Tân Phú Tân Quý 5M Dương Văn Dương 4x16m Cấp 4 Tây-Bắc 4.5 tỷ 37 04-09-2018
8637 Tân Phú Tân Quý 5M Cầu Xéo 4x21m Cấp 4 Tây-Bắc 4.5 tỷ 38 04-09-2018
8636 Tân Phú .Phú Thọ Hòa 3M .Phú Thọ Hòa 4.7x6m 1 Tấm Tây-Bắc 2.05 tỷ 32 04-09-2018
8635 Tân Phú Phú Thạnh 4M thạch lam 4.15x6 1 Tấm Tây 2.35 tỷ 34 01-09-2018
8634 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Lê Thúc Hoạch 4x5 1 Tấm Đông 2.2 tỷ 35 01-09-2018
8633 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M nguyễn sơn 2.5x10 1 Tấm Đông 2.3 tỷ 30 01-09-2018
8632 Tân Phú Tân Quý 4M Dương Văn Dương 4x6 1 Tấm Tây-Bắc 2.2 tỷ 36 30-08-2018
8631 Tân Phú Tân quý 5M nguyễn hảo vĩnh 4x14 3.5 Tấm Bắc 5.1 tỷ 38 30-08-2018
8630 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Trần Văn Ơn 3x5m 1 Tấm Tây-Bắc 1.7 tỷ 37 30-08-2018
8629 Tân Phú Tân Quý 5M tân kỳ tân quý 4x19 1 Tấm Bắc 4.9 tỷ 36 30-08-2018
8628 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Trần Văn Ơn 5.5x7 1 Tấm Nam 3.35 tỷ 39 30-08-2018
8627 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Vườn Lài 7.1x14 Cấp 4 Đông 6 tỷ 38 30-08-2018
8626 Tân Phú phú thọ hòa MT KD Bình Long 4x30 3 Tấm Đông-Bắc 12 tỷ 36 30-08-2018
8625 Tân Phú Tân Quý 16M binh long 4x15m 1 Tấm Tây-Bắc 5.2 tỷ 31 29-08-2018
8624 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 4x35m 3 Tấm Tây-Bắc 18.5 tỷ 29 29-08-2018
8623 Tân Phú Tân Quý 16M Tân kỳ tân Quý 4x22 1 Tấm Tây-Bắc 7.5 tỷ 32 29-08-2018
8622 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 4x18m 1 Tấm Tây-Bắc 9 tỷ 32 29-08-2018
8621 Tân Phú Hiệp Tân MT NB DƯƠNG KHUÊ 4x20 3 Tấm Bắc 8 tỷ 33 28-08-2018
8620 Tân Phú Tân Quý 3M Dương thiệu Tước 3x8m 1 Tấm Tây-Bắc 1.77 tỷ 30 28-08-2018
8619 Tân Phú phu trung 6M Trịnh Đình Trọng 6.2x13m Cấp 4 Tây-Bắc 7.3 tỷ 33 28-08-2018
8618 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Nguyễn Quý Anh 4.4x13m Cấp 4 Tây-Bắc 3.8 tỷ 34 28-08-2018
8617 Tân Phú Hiệp Tân 6M Tô Hiệu 6x12m Cấp 4 Tây-Bắc 4.5 tỷ 37 28-08-2018
8616 Tân Phú Phú Thạnh 8M Thoại Ngọc Hầu 4x20m Cấp 4 Tây-Bắc 5.8 tỷ 39 27-08-2018
8615 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT KD Vườn Lài 6x18 Cấp 4 Bắc 15 tỷ 37 27-08-2018
8614 Tân Phú Hòa Thạnh MT KD Thoại Ngọc Hầu 14x36m Cấp 4 Tây-Bắc 25.5 tỷ 36 27-08-2018
8613 Tân Phú Phú Thạnh 12M Phan Văn Năm 4x15.5m Cấp 4 Tây-Bắc 4.95 tỷ 40 25-08-2018
8612 Tân Phú Phú Trung 6M Khuông Việt 6.2x12m(NH6.4m) 2.5 Tấm Bắc 5.9 tỷ 36 25-08-2018
8611 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Vườn Lài 9.5x16 Cấp 4 Đông 13 tỷ 43 24-08-2018
8610 Tân Phú Phú Thạnh MT KD Nguyễn Sơn 5.2x17m 5 Tấm Bắc 19.5 tỷ 34 24-08-2018
8609 Tân Phú tây thạnh 3M lê trọng tấn 4x12 3 Tấm Nam 3.9 tỷ 42 24-08-2018
8608 Tân Phú Phú Trung 10M Lê Ngã 4x15m 3 Tấm Đông-Nam 6.95 tỷ 35 24-08-2018
8607 Tân Phú Tây Thạnh MT NB Nguyễn Đỗ Cung 4x10m 3.5 Tấm Tây 7 tỷ 35 24-08-2018
8606 Tân Phú Bình Hưng Hòa 8M Số 5 5x21 1 Tấm Bắc 4.5 tỷ 46 24-08-2018
8605 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Vườn Lài 4x10 1 Tấm Tây-Bắc 3.3 tỷ 40 24-08-2018
8604 Tân Phú Hiệp Tân 6M Tô Hiệu 4x16m Cấp 4 Bắc 4.75 tỷ 41 24-08-2018
8603 Tân Phú Tây Thạnh 4M Lê Trọng Tấn 4x15m 3 Tấm Tây-Nam 4.9 tỷ 42 24-08-2018