Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8823 Bình Tân Bình Hưng Hoà A 5M bình long 4.6x12 3.5 Tấm Nam 4.88 tỷ 86 23-11-2018
8822 Tân Phú tân quý 4M nguyễn súy 4x10 1 Tấm Tây-Bắc 3.8 tỷ 68 23-11-2018
8821 Tân Phú tân quý 4M lê đình thám 4x11 1 Tấm Tây-Bắc 4.3 tỷ 73 23-11-2018
8820 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M trần tấn 4x13 Cấp 4 Tây-Bắc 3.7 tỷ 71 23-11-2018
8819 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Trần Văn Ơn 4x20m 1 Tấm Đông 9 tỷ 82 23-11-2018
8818 Tân Phú Tân Quý 4M Phạm Ngọc 4.6x12m 1 Tấm Tây-Bắc 3.85 tỷ 73 23-11-2018
8817 Tân Phú Phú Thọ Hòa Hẽm KD Phú Thọ Hòa 3.1x10m 1 Tấm Tây 4.55 tỷ 73 23-11-2018
8816 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Nguyễn Sơn 4x13m 3.5 Tấm Nam 4.8 tỷ 81 21-11-2018
8815 Tân Phú Hiệp Tân MT KD Lũy bán Bích 9.25x12.2m 3 Tấm Đông 25 tỷ 74 21-11-2018
8814 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Phạm văn Xảo 3.5x6.5m 1 Tấm Đông 2.5 tỷ 75 21-11-2018
8813 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Nguyễn Sơn 5x17m 3.5 Tấm Tây-Bắc 7.2 tỷ 73 20-11-2018
8812 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Lê Thúc Hoạch 5x24m Cấp 4 Tây-Bắc 8 tỷ 76 20-11-2018
8811 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Vườn Lài 4x15,5m Cấp 4 Tây-Bắc 5.6 tỷ 74 17-11-2018
8810 Tân Phú Phú Thọ Hòa 16M Lê Thiệt 8x13.5m Cấp 4 Tây-Bắc 14 tỷ 88 17-11-2018
8809 Tân Phú Tân Quý 6M Đỗ Công Tường 4x13m Cấp 4 Tây-Bắc 4.3 tỷ 72 17-11-2018
8808 Tân Phú Tân Thành 5M Cách Mạng 4.8x17m 1 Tấm Tây-Bắc 5.85 tỷ 87 17-11-2018
8807 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Trần Văn Ơn 4x19m Biệt Thự Tây-Bắc 10.4 tỷ 87 17-11-2018
8806 Tân Phú ,Tân Thành 16M Lũy Bán Bích 4x15.5m 1 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 93 15-11-2018
8805 Tân Phú Tân Thành 16M Tân Thành 9.6x20m 2.5 Tấm Tây-Bắc 29.5 tỷ 92 15-11-2018
8804 Tân Phú Tân Quý MT NB Võ công tồn 4x14m Cấp 4 Tây 6.8 tỷ 109 15-11-2018
8803 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Bình Long 4x16m 1 Tấm Bắc 4.6 tỷ 94 14-11-2018
8802 Tân Phú Phú Thạnh 5M Thoại Ngọc Hầu 4x10.7m 1 Tấm Đông 3.75 tỷ 96 14-11-2018
8801 Tân Phú Sơn Kỳ 5M Tân Kỳ Tân Quý 4x10m 1 Tấm Tây-Nam 3.75 tỷ 87 14-11-2018
8800 Tân Phú Hiệp Tân MT KD Thạch Lam 4x22m Cấp 4 Nam 11 tỷ 89 14-11-2018
8799 Tân Phú Phú Thọ Hòa 16M Lê Thúc Hoạch 3,8x10m Cấp 4 Tây-Bắc 3.9 tỷ 98 14-11-2018
8798 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Nguyễn Văn Săng 6.5x15.5m 1 Tấm Tây-Bắc 10.5 tỷ 98 12-11-2018
8797 Tân Phú Tân Thành MT NB Nguyễn văn Tố 4.7x17.6m Cấp 4 Tây 8.9 tỷ 93 12-11-2018
8796 Tân Phú Sơn Kỳ 3M Bờ Bao Tân Thắng 3.1x9.6m Biệt Thự Bắc 2.4 tỷ 94 12-11-2018
8794 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Trần Quang Cơ 3.7x17.3m Cấp 4 Bắc 6.8 tỷ 97 09-11-2018
8793 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD 27 4x12m 1 Tấm Đông 5.1 tỷ 98 09-11-2018
8792 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Lê Thúc Hoạch 4.4x25m 1 Tấm Tây 6.5 tỷ 102 09-11-2018
8791 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Phú Thọ Hòa 4.25x16m 1 Tấm Tây 5.6 tỷ 96 09-11-2018
8790 Tân Phú Tân Quý 5M Nguyễn Súy 4x13m 1 Tấm Nam 4.6 tỷ 98 09-11-2018
8789 Tân Phú Tân Thành 4M Cách Mạng 4x12.5m 2 Tấm Đông 4.15 tỷ 91 09-11-2018
8788 Tân Phú tân sơn nhì MT KD nguyễn xuân khoát 8x23 3.5 Tấm Đông 20.8 tỷ 110 08-11-2018
8787 Tân Phú tân thành MT KD độc lập 4x21 1 Tấm Bắc 12.5 tỷ 97 08-11-2018
8786 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Tân Sơn Nhì 8.5x29 Cấp 4 Đông 39 tỷ 94 08-11-2018
8785 Tân Phú tân quý MT KD lê thúc hoạch 3.7x21 3 Tấm Bắc 8.4 tỷ 102 08-11-2018
8784 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT NB Nguyễn Qúy Anh 4x16 2.5 Tấm Đông 7.6 tỷ 100 07-11-2018
8783 Tân Phú tân quý 4M Dương Thiệu Tước 4x13 1 Tấm Tây 4.2 tỷ 92 07-11-2018
8782 Tân Phú Tân Quý 6M Đỗ Công Tường 7,3x10m 3 Tấm Tây-Bắc 7 tỷ 97 07-11-2018
8781 Tân Phú Phú Thạnh 16M Nguyễn Sơn 3.7x21m 2.5 Tấm Tây-Bắc 10.5 tỷ 95 07-11-2018
8780 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Vườn Lài 4x20m 1 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 87 06-11-2018
8779 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Vườn Lài 3.8x19m Đất Tây-Bắc 4.95 tỷ 91 06-11-2018
8778 Tân Phú Tân Thành 5M Lũy Bán Bích 4x20m 2 Tấm Tây-Bắc 6.5 tỷ 88 06-11-2018
8777 Tân Phú Tân Sơn Nhì 8M Nguyễn Văn Săng 4x14m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.4 tỷ 101 02-11-2018
8776 Tân Phú Tân Sơn Nhì 8M Tân Kỳ Tân Quý 4x15 3.5 Tấm Tây-Nam 6.4 tỷ 96 02-11-2018
8775 Tân Phú Tân Quý MT NB hoàng văn hòe 7.2x9 Cấp 4 Tây 5.2 tỷ 92 02-11-2018
8774 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 5x18m 2.5 Tấm Tây-Bắc 11.8 tỷ 73 30-10-2018
8773 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Tân Kỳ Tân Quý 4x23 3 Tấm Tây-Nam 10.5 tỷ 90 29-10-2018