Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8804 Tân Phú Tân Quý MT NB Võ công tồn 4x14m Cấp 4 Tây 6.8 tỷ 77 15-11-2018
8803 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Bình Long 4x16m 1 Tấm Bắc 4.6 tỷ 62 14-11-2018
8802 Tân Phú Phú Thạnh 5M Thoại Ngọc Hầu 4x10.7m 1 Tấm Đông 3.75 tỷ 59 14-11-2018
8801 Tân Phú Sơn Kỳ 5M Tân Kỳ Tân Quý 4x10m 1 Tấm Tây-Nam 3.75 tỷ 56 14-11-2018
8800 Tân Phú Hiệp Tân MT KD Thạch Lam 4x22m Cấp 4 Nam 11 tỷ 61 14-11-2018
8799 Tân Phú Phú Thọ Hòa 16M Lê Thúc Hoạch 3,8x10m Cấp 4 Tây-Bắc 3.9 tỷ 66 14-11-2018
8798 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Nguyễn Văn Săng 6.5x15.5m 1 Tấm Tây-Bắc 10.5 tỷ 64 12-11-2018
8797 Tân Phú Tân Thành MT NB Nguyễn văn Tố 4.7x17.6m Cấp 4 Tây 8.9 tỷ 62 12-11-2018
8796 Tân Phú Sơn Kỳ 3M Bờ Bao Tân Thắng 3.1x9.6m Biệt Thự Bắc 2.4 tỷ 62 12-11-2018
8794 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Trần Quang Cơ 3.7x17.3m Cấp 4 Bắc 6.8 tỷ 64 09-11-2018
8793 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD 27 4x12m 1 Tấm Đông 5.1 tỷ 66 09-11-2018
8792 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Lê Thúc Hoạch 4.4x25m 1 Tấm Tây 6.5 tỷ 65 09-11-2018
8791 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Phú Thọ Hòa 4.25x16m 1 Tấm Tây 5.6 tỷ 61 09-11-2018
8790 Tân Phú Tân Quý 5M Nguyễn Súy 4x13m 1 Tấm Nam 4.6 tỷ 65 09-11-2018
8789 Tân Phú Tân Thành 4M Cách Mạng 4x12.5m 2 Tấm Đông 4.15 tỷ 57 09-11-2018
8788 Tân Phú tân sơn nhì MT KD nguyễn xuân khoát 8x23 3.5 Tấm Đông 20.8 tỷ 81 08-11-2018
8787 Tân Phú tân thành MT KD độc lập 4x21 1 Tấm Bắc 12.5 tỷ 63 08-11-2018
8786 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Tân Sơn Nhì 8.5x29 Cấp 4 Đông 39 tỷ 60 08-11-2018
8785 Tân Phú tân quý MT KD lê thúc hoạch 3.7x21 3 Tấm Bắc 8.4 tỷ 70 08-11-2018
8784 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT NB Nguyễn Qúy Anh 4x16 2.5 Tấm Đông 7.6 tỷ 66 07-11-2018
8783 Tân Phú tân quý 4M Dương Thiệu Tước 4x13 1 Tấm Tây 4.2 tỷ 61 07-11-2018
8782 Tân Phú Tân Quý 6M Đỗ Công Tường 7,3x10m 3 Tấm Tây-Bắc 7 tỷ 68 07-11-2018
8781 Tân Phú Phú Thạnh 16M Nguyễn Sơn 3.7x21m 2.5 Tấm Tây-Bắc 10.5 tỷ 59 07-11-2018
8780 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Vườn Lài 4x20m 1 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 55 06-11-2018
8779 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Vườn Lài 3.8x19m Đất Tây-Bắc 4.95 tỷ 59 06-11-2018
8778 Tân Phú Tân Thành 5M Lũy Bán Bích 4x20m 2 Tấm Tây-Bắc 6.5 tỷ 60 06-11-2018
8777 Tân Phú Tân Sơn Nhì 8M Nguyễn Văn Săng 4x14m 2.5 Tấm Tây-Bắc 5.4 tỷ 68 02-11-2018
8776 Tân Phú Tân Sơn Nhì 8M Tân Kỳ Tân Quý 4x15 3.5 Tấm Tây-Nam 6.4 tỷ 60 02-11-2018
8775 Tân Phú Tân Quý MT NB hoàng văn hòe 7.2x9 Cấp 4 Tây 5.2 tỷ 60 02-11-2018
8774 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 5x18m 2.5 Tấm Tây-Bắc 11.8 tỷ 46 30-10-2018
8773 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Tân Kỳ Tân Quý 4x23 3 Tấm Tây-Nam 10.5 tỷ 56 29-10-2018
8772 Tân Phú phú thọ hòa 5M phú thọ hòa 4x12 3 Tấm Bắc 4.3 tỷ 48 29-10-2018
8771 Tân Phú Tân Quý MT NB Nguyễn Trường Tộ 4x20m 1 Tấm Nam 7.5 tỷ 45 29-10-2018
8770 Tân Phú Sơn Kỳ 8M Bờ Bao Tân Thắng 3.7x17m Cấp 4 Bắc 4.3 tỷ 47 29-10-2018
8769 Tân Bình 9 5M Thiên Phước 4x15m Cấp 4 Nam 4.7 tỷ 40 29-10-2018
8768 Tân Phú Tân Quý 4M Phùng Chí Kiên 3.6x9m 1 Tấm Nam 2.95 tỷ 38 29-10-2018
8767 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Thoại Ngọc Hầu 4x17m Cấp 4 Đông 5.1 tỷ 47 27-10-2018
8766 Bình Tân BHHA 3M 13A 4x13.5m Cấp 4 Tây 2.83 tỷ 43 27-10-2018
8765 Tân Phú Tân Quý 4M nguyễn súy 4x15m Cấp 4 Tây-Bắc 4.35 tỷ 50 26-10-2018
8764 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Tân Kỳ Tân Quý 3x29m 3 Tấm Tây-Bắc 8 tỷ 47 26-10-2018
8763 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 4x18m 3 Tấm Tây-Bắc 6.8 tỷ 54 26-10-2018
8762 Tân Phú tân thành 5M vườn lài 4x16 3.5 Tấm Đông 6 tỷ 69 26-10-2018
8761 Tân Phú Phú Thạnh 6M Thoại Ngọc Hầu 4x16m 3 Tấm Tây 6 tỷ 57 24-10-2018
8760 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Lê Thúc Hoạch 4x14m 2 Tấm Tây 5.95 tỷ 47 24-10-2018
8759 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M lê cảnh tuân 4.25x16 Cấp 4 Bắc 4.85 tỷ 50 23-10-2018
8758 Tân Phú Phú Thạnh 6M thoại ngọc hầu 4x12.5 3 Tấm Nam 5.2 tỷ 52 23-10-2018
8757 Tân Phú tân quý MT KD cầu xéo 5x30 5 Tấm Đông 20 tỷ 44 23-10-2018
8756 Tân Phú Phú Thạnh 16M phan van nam 4.2x16m 1 Tấm Tây-Bắc 5.9 tỷ 43 23-10-2018
8755 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Nguyễn Văn Săng 4.5x32m 1 Tấm Tây-Bắc 14 tỷ 44 23-10-2018
8754 Tân Phú Hòa Thạnh 16M Thoại Ngọc Hầu 4x23m 1 Tấm Tây-Bắc 7.7 tỷ 48 23-10-2018