Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8854 Tân Phú Tân Quý MT KD Tân Quý 4x19m 3 Tấm Đông 12.5 tỷ 39 18-12-2018
8853 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Hiền Vương 3.5x19m 3 Tấm Nam 7.25 tỷ 44 15-12-2018
8852 Tân Phú Tân Quý 5M Tân Hương 4x10m 3 Tấm Đông 5.2 tỷ 41 14-12-2018
8851 Tân Phú Tân Quý 4M Đỗ công Tường 4x12m 1 Tấm Đông 4.4 tỷ 49 14-12-2018
8850 Tân Bình 12 MT KD trường chinh 3.95x28 3.5 Tấm Tây-Bắc 18 tỷ 43 10-12-2018
8849 Tân Phú Phú Thạnh 16M Lê Cao Lãng 4x19m Cấp 4 Tây-Bắc 6.2 tỷ 44 10-12-2018
8848 Tân Phú Tân Thành 16M Nguyễn Thái Học 4,5x17,7m Cấp 4 Tây-Bắc 8.5 tỷ 46 10-12-2018
8847 Tân Phú Phú Thọ Hòa 3M Vườn Lài 4x5.2m 1 Tấm Bắc 2.25 tỷ 44 10-12-2018
8846 Tân Phú hòa thạnh 10M huỳnh thiện lộc 20x40 Cấp 4 Tây 33 tỷ 39 10-12-2018
8845 Tân Phú Tân Qúy 5M Đô Đốc Long 4x21m Cấp 4 Tây-Bắc 5.1 tỷ 39 10-12-2018
8844 Tân Phú hiệp tân MT NB nguyễn mỹ ca 7x18 Cấp 4 Tây 9.1 tỷ 37 10-12-2018
8843 Tân Phú hòa thạnh 3M thoại ngọc hầu 4x9 Cấp 4 Tây-Bắc 2.9 tỷ 44 10-12-2018
8842 Tân Phú Tân Quý 3M Tân Quý 4x13m 1 Tấm Bắc 3.6 tỷ 39 07-12-2018
8841 Tân Phú Tân Quý 4M Tân quý 4x10m 1 Tấm Tây-Bắc 3.7 tỷ 40 07-12-2018
8840 Tân Phú Tân Qúy 8M Gò Dầu 4x19.5m 2.5 Tấm Tây-Bắc 7.5 tỷ 41 05-12-2018
8839 Tân Phú Tân Qúy 6M Gò Dầu 4x12m 3.5 Tấm Tây-Bắc 5.65 tỷ 46 05-12-2018
8838 Tân Phú Tân Sơn Nhì, 4M Gò Dầu 4x10m 1 Tấm Tây-Bắc 3.85 tỷ 41 05-12-2018
8837 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Trần Văn Ơn 3x9m 1 Tấm Tây-Bắc 2.35 tỷ 37 05-12-2018
8836 Tân Phú tan son nhi 16M Nguyễn Văn Săng 4x22m 2 Tấm Tây-Bắc 9 tỷ 40 05-12-2018
8835 Tân Phú Tân Quý 5M Lê Thúc Hoạch 3.5x15m 3 Tấm Đông 5 tỷ 44 05-12-2018
8834 Tân Phú Tân Quý MT NB Đô Đốc Long 12x40m Cấp 4 Bắc 30 tỷ 42 05-12-2018
8833 Tân Phú Sơn Kỳ 8M Lê Trọng Tấn 8.6x17m 3 Tấm Bắc 15 tỷ 45 05-12-2018
8832 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT KD Lê Thúc Hoạch 4x10m Cấp 4 Bắc 6.3 tỷ 47 30-11-2018
8831 Tân Phú Tân Quý 4M Đỗ công Tường 4x13m 1 Tấm Tây-Bắc 3.7 tỷ 48 29-11-2018
8830 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT NB Trịnh Lỗi 4x15m 1 Tấm Đông-Bắc 5.3 tỷ 49 29-11-2018
8829 Tân Phú Tân Quý MT KD Tân Hương 4x15m 2 Tấm Đông 11.2 tỷ 50 29-11-2018
8828 Tân Phú Tân Quý 6M Đỗ Công Tường 4x16m Cấp 4 Tây-Bắc 4 tỷ 49 27-11-2018
8827 Tân Phú son ky 8M Bờ Bao Tân Thắng 15x17m 1 Tấm Tây-Bắc 17.5 tỷ 45 27-11-2018
8826 Tân Phú Tân Quý 5M Bình Long 3.65x13m(nh 4m) 3 Tấm Nam 4 tỷ 35 24-11-2018
8825 Tân Phú Tân Thành 6M độc lập 4x9 1 Tấm Đông 4 tỷ 32 23-11-2018
8824 Tân Phú tây thạnh 12M nguyễn hữu dật 4x12 1 Tấm Đông 4.9 tỷ 49 23-11-2018
8823 Bình Tân Bình Hưng Hoà A 5M bình long 4.6x12 3.5 Tấm Nam 4.88 tỷ 44 23-11-2018
8822 Tân Phú tân quý 4M nguyễn súy 4x10 1 Tấm Tây-Bắc 3.8 tỷ 39 23-11-2018
8821 Tân Phú tân quý 4M lê đình thám 4x11 1 Tấm Tây-Bắc 4.3 tỷ 41 23-11-2018
8820 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M trần tấn 4x13 Cấp 4 Tây-Bắc 3.7 tỷ 42 23-11-2018
8819 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Trần Văn Ơn 4x20m 1 Tấm Đông 9 tỷ 50 23-11-2018
8818 Tân Phú Tân Quý 4M Phạm Ngọc 4.6x12m 1 Tấm Tây-Bắc 3.85 tỷ 43 23-11-2018
8817 Tân Phú Phú Thọ Hòa Hẽm KD Phú Thọ Hòa 3.1x10m 1 Tấm Tây 4.55 tỷ 43 23-11-2018
8816 Tân Phú Phú Thọ Hòa 4M Nguyễn Sơn 4x13m 3.5 Tấm Nam 4.8 tỷ 47 21-11-2018
8815 Tân Phú Hiệp Tân MT KD Lũy bán Bích 9.25x12.2m 3 Tấm Đông 25 tỷ 43 21-11-2018
8814 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Phạm văn Xảo 3.5x6.5m 1 Tấm Đông 2.5 tỷ 41 21-11-2018
8813 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Nguyễn Sơn 5x17m 3.5 Tấm Tây-Bắc 7.2 tỷ 39 20-11-2018
8812 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Lê Thúc Hoạch 5x24m Cấp 4 Tây-Bắc 8 tỷ 37 20-11-2018
8811 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Vườn Lài 4x15,5m Cấp 4 Tây-Bắc 5.6 tỷ 50 17-11-2018
8810 Tân Phú Phú Thọ Hòa 16M Lê Thiệt 8x13.5m Cấp 4 Tây-Bắc 14 tỷ 57 17-11-2018
8809 Tân Phú Tân Quý 6M Đỗ Công Tường 4x13m Cấp 4 Tây-Bắc 4.3 tỷ 50 17-11-2018
8808 Tân Phú Tân Thành 5M Cách Mạng 4.8x17m 1 Tấm Tây-Bắc 5.85 tỷ 51 17-11-2018
8807 Tân Phú Tân Sơn Nhì 16M Trần Văn Ơn 4x19m Biệt Thự Tây-Bắc 10.4 tỷ 55 17-11-2018
8806 Tân Phú ,Tân Thành 16M Lũy Bán Bích 4x15.5m 1 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 59 15-11-2018
8805 Tân Phú Tân Thành 16M Tân Thành 9.6x20m 2.5 Tấm Tây-Bắc 29.5 tỷ 57 15-11-2018