Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
8904 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Quý 7x17 Khách sạn Tây-Bắc 17 tỷ 24 20-02-2019
8903 Tân Phú hiep tan 16M Lũy Bán Bích 4x22m Cấp 4 Tây-Bắc 12 tỷ 21 20-02-2019
8902 Tân Phú Phú Thạnh 16M Thạch Lam 8x32m Cấp 4 Tây-Bắc 28 tỷ 30 20-02-2019
8901 Tân Phú Tân Thành 16M Trương Vĩnh Ký 4x18m 3 Tấm Tây-Bắc 14 tỷ 31 20-02-2019
8900 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 4x18m 3.5 Tấm Tây-Bắc 12 tỷ 27 20-02-2019
8899 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Nguyễn Quý Anh 4x13m 2.5 Tấm Tây-Bắc 7 tỷ 30 19-02-2019
8898 Tân Phú phú thọ hòa 4M phú thọ hòa 7.7x14 4 Tấm Bắc 10.5 tỷ 46 25-01-2019
8897 Tân Phú hiệp tân 5M tô hiệu 8x13 1 Tấm Tây-Bắc 8.3 tỷ 74 25-01-2019
8896 Tân Phú PHÚ THẠNH 10M THOẠI NGỌC HẦU 8X17 3 Tấm Đông-Nam 12.3 tỷ 41 25-01-2019
8895 Tân Phú phú thọ hòa MT NB TRỊNH LỖI 4x20 4 Tấm Tây-Nam 8.2 tỷ 44 25-01-2019
8894 Tân Phú Tân Quý 4M Tân Kỳ Tân Quý 4x5m 1 Tấm Tây-Bắc 2 tỷ 50 23-01-2019
8893 Tân Phú Phú Thạnh 16M Hiền Vương 3.5x20 Cấp 4 Tây-Bắc 6.5 tỷ 40 23-01-2019
8892 Tân Phú Tân Sơn Nhì 4M Trần Tấn 4.5x18m Cấp 4 Tây-Bắc 5.1 tỷ 47 23-01-2019
8891 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Kỳ Tân Quý 3x17m Cấp 4 Tây-Bắc 2.7 tỷ 41 23-01-2019
8890 Tân Phú Tân Quý 16M Dương Văn Dương 4x16m 2 Tấm Tây-Bắc 7.9 tỷ 44 23-01-2019
8889 Tân Phú Tân Thành MT NB Cách Mạng 4x17m 1 Tấm Tây-Nam 7.3 tỷ 44 22-01-2019
8888 Tân Phú Tân Quý 8M Phạm Quý Thích 3x20m 1 Tấm Tây-Bắc 4.5 tỷ 48 17-01-2019
8887 Tân Phú Phú Thạnh 5M Thoại Ngọc Hầu 4x12.5m 1 Tấm Bắc 3.65 tỷ 49 16-01-2019
8886 Tân Phú Hòa Thạnh 16M Trịnh Đình Thảo 4x17m 2.5 Tấm Tây-Bắc 7.8 tỷ 46 16-01-2019
8885 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 4x17m 2.5 Tấm Tây-Bắc 13 tỷ 45 16-01-2019
8884 Tân Phú Phú Thạnh MT KD Thạch Lam 11x26.5m 1 Tấm Nam 42 tỷ 37 14-01-2019
8883 Tân Phú Tân Thành 16M Vạn Hạnh 8x21m Cấp 4 Tây-Bắc 16 tỷ 50 14-01-2019
8882 Tân Phú Tân Thành 16M Nguyễn Hậu 4x23m Biệt Thự Tây-Bắc 8.3 tỷ 45 14-01-2019
8881 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Lũy Bán Bích 5x18m 1 Tấm Tây-Bắc 6.4 tỷ 48 14-01-2019
8880 Tân Phú Tân Quý MT KD Lê Thúc Hoạch 4.15x20m 4 Tấm Bắc 11.7 tỷ 40 10-01-2019
8879 Tân Phú Hòa Thạnh 4M Huỳnh thiện lộc 3x6m 1 Tấm Tây-Bắc 3.2 tỷ 50 09-01-2019
8878 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M Nguyễn Sơn 4.25x16m 1 Tấm Đông-Bắc 4.9 tỷ 47 09-01-2019
8877 Tân Phú Tân Quý 6M Đô Đốc Long 4x10m 3 Tấm Bắc 4.25 tỷ 55 08-01-2019
8876 Tân Phú Tân Quý 6M Gò Dầu 4x14m 3.5 Tấm Nam 6.3 tỷ 37 08-01-2019
8875 Tân Phú tân thành 8M lũy bán bích 4x17 1 Tấm Đông 6.7 tỷ 47 08-01-2019
8874 Tân Phú Tân Sơn Nhì 8M Trần Tấn 4x12m 1 Tấm Tây-Bắc 4.6 tỷ 46 07-01-2019
8873 Tân Phú Phú Trung 16M Âu Cơ 8x27m Cấp 4 Tây-Bắc 22.5 tỷ 42 07-01-2019
8872 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Kỳ Tân Quý 4.4x22m Cấp 4 Tây-Bắc 6.35 tỷ 54 01-01-2019
8871 Tân Phú Tân Thới Hòa 4M Lũy Bán Bích 4x10m 1 Tấm Tây-Bắc 2.7 tỷ 45 31-12-2018
8870 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 7x20 3.5 Tấm Tây-Bắc 20 tỷ 53 31-12-2018
8869 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Trần Hưng Đạo 6.3x17(nh 7.5m) Cấp 4 Bắc 20 tỷ 53 28-12-2018
8868 Tân Phú Phú Thạnh 6M Thạch Lam 5x12m Cấp 4 Tây 5.5 tỷ 58 28-12-2018
8867 Tân Phú Phú Thọ Hòa 5M lê văn phan 4x17.5 1.5 Tấm Bắc 5.2 tỷ 54 27-12-2018
8866 Tân Phú Hòa Thạnh 3M Lũy Bán Bích 10x10m 1 Tấm Tây-Bắc 4.95 tỷ 41 26-12-2018
8865 Tân Phú ,Tân sơn nhì 16M Trương Vĩnh Ký 6x12m 4 Tấm Tây-Bắc 17 tỷ 48 26-12-2018
8864 Bình Tân BHHA 6M Kênh Nước Đen 3x12m 1 Tấm Đông 3 tỷ 60 25-12-2018
8863 Tân Phú Tân Quý 4M Phùng Chí Kiên 3.6x7.5m 1 Tấm Nam 2.65 tỷ 53 25-12-2018
8862 Tân Phú Tân Sơn Nhì 8M Trần Văn Ơn 4x15m 4 Tấm Đông 6 tỷ 58 24-12-2018
8861 Tân Phú Tân Qúy 6M Nguyễn Quang Diêu 4.2x16m 1 Tấm Tây-Bắc 4.3 tỷ 46 24-12-2018
8860 Tân Phú Hiệp Tân MT KD Lý Thánh Tông 4x23m 1 Tấm Nam 6.45 tỷ 43 24-12-2018
8859 Tân Phú Tân Quý 5M Nguyễn Súy 4x16m Đất Đông 4.5 tỷ 52 24-12-2018
8858 Tân Phú Phú Thọ Hòa 8M Vườn Lài 4.6x17m Đất Tây 6.35 tỷ 38 24-12-2018
8857 Tân Phú Tân Quý MT NB Số 18 4x18m Cấp 4 Tây 5.05 tỷ 40 24-12-2018
8856 Tân Phú Hòa Thạnh 16M kenh tan hoa 3.7x10m 2 Tấm Tây-Bắc 3.5 tỷ 46 18-12-2018
8855 Tân Phú tân quý MT KD nguyễn súy 3.5x17 Cấp 4 Đông 7.5 tỷ 45 18-12-2018