Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
447 Tân Phú Tân Thành MT NB Phan Chu Trinh 4.9x19 5 Tấm Đông 8.2 tỷ 51 24-08-2017
448 Tân Phú Bình Trị Đông 5M liên khu 10-11 4x20m(NH4, 3 Tấm Bắc 2.95 tỷ 45 24-08-2017
449 Tân Phú 12 MT NB Nguyện Văn Luông 185.5 Cấp 4 Đông 7 tỷ 52 24-08-2017
450 Tân Phú An Lạc A MT KD Kinh Dương Vương 4.3 x 40 1 Tấm Đông 16 tỷ 47 24-08-2017
451 Tân Phú Tân Thành MT NB Dân Chủ 8x15.4 Cấp 4 Bắc 9.4 tỷ 43 24-08-2017
452 Tân Phú 10 MT NB 59 4x19 Đất Đông 4.72 tỷ 44 24-08-2017
453 Tân Phú 10 3M Trần Văn Quang 4.9x15.5m( 1 Tấm Tây 3.85 tỷ 52 24-08-2017
454 Tân Phú 14 4M đường 100 Bình Thới 3.7X10m, N Cấp 4 Đông-Bắc 2.45 tỷ 38 24-08-2017
455 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 32 ( Tên Lửa) 10x20 Chưa Rõ Đông 12 tỷ 48 24-08-2017
456 Tân Phú Tân Tạo 8M Tỉnh Lộ 10 4x20 2 Tấm Đông 2 tỷ 51 24-08-2017
457 Tân Phú Tân Sơn Nhì 10M Tân Sơn Nhì 4x13.5 Cấp 4 Tây-Bắc 3.8 tỷ 53 24-08-2017
458 Tân Phú Tân Tạo MT KD Nguyễn Triệu Luật 5.1x30 1 Tấm Đông-Nam 4.1 tỷ 44 24-08-2017
459 Tân Phú Tân Sơn Nhì 5M Nguyễn Cửu Đàm 4x12.5 1 Tấm Nam 3.85 tỷ 53 24-08-2017
460 Tân Phú Tân tạo MT KD Tỉnh lộ 10 7x25 Cấp 4 Bắc 12 tỷ 56 24-08-2017
461 Tân Phú 11 MT KD phan sào nam 4x26m 3 Tấm Tây 13 tỷ 52 24-08-2017
462 Tân Phú Tây thạnh MT KD Tây thạnh 5.23x16 1.5 Tấm Đông-Nam 7.5 tỷ 48 24-08-2017
463 Tân Phú bình hưng hòa 6M lê văn quưới 8x23 Đất Đông 7.5 tỷ 55 24-08-2017
464 Tân Phú Phú Trung 4M Âu Cơ 4.42x17M 1 Tấm Đông-Bắc 4.2 tỷ 45 24-08-2017
465 Tân Phú 13 8M Kinh Dương Vương 4x17 3.5 Tấm Bắc 5.9 tỷ 41 24-08-2017
466 Tân Phú Phú Thạnh 4M Nguyễn Sơn 4x9 3 Tấm Đông-Nam 2.8 tỷ 44 24-08-2017
467 Tân Phú An lạc A MT NB Dương Tự Quán 3.7x15m 2.5 Tấm Tây 3.7 tỷ 54 24-08-2017
468 Tân Phú Tân Thành Chưa rõ Âu Cơ 53m2 Đông 1.2 tỷ 54 24-08-2017
469 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Trần Hưng Đạo 3.4x13.5m 1 Tấm Đông 3.6 tỷ 53 24-08-2017
470 Tân Phú Tân Thành MT NB Thành Công 3.2x17 Cấp 4 Nam 3.4 tỷ 43 24-08-2017
471 Tân Phú Bình Trị Đông A 8M Đất Mới (Bình Trị Đông) 4.05x12 3 Tấm Đông 3.25 tỷ 46 24-08-2017
472 Tân Phú Phường 10 Chưa rõ Sư Huỳnh Liên 4x15 Đất Đông 2.55 tỷ 45 24-08-2017