Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
334 Tân Phú Bình Trị Đông Chưa rõ Bình Trị Đông 7.5x14m Cấp 4 Nam 4.5 tỷ 55 24-08-2017
335 Tân Phú Sơn Kỳ 3M Lê Trọng Tấn 4x35 Cấp 4 Đông 3.3 tỷ 56 24-08-2017
336 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Trần Thủ Độ 3.4x17.55 3 Tấm Bắc 4.4 tỷ 51 24-08-2017
337 Tân Phú Phú Thạnh 3M Văn Cao 4x7 ( NH 9 Cấp 4 Nam 2.5 tỷ 55 24-08-2017
338 Tân Phú phú thọ hòa 5M phú thọ hòa 4x13m 3 Tấm Đông 3.6 tỷ 46 24-08-2017
339 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 6M Số 14 3.7x14.5m 1 Tấm Đông 2.85 tỷ 46 24-08-2017
340 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT KD Lê Thúc Hoạch 4x20 Cấp 4 Đông 6.2 tỷ 52 24-08-2017
341 Tân Phú Bình Trị Đông A 6M Đất Mới 3.8x24m(NH Chưa Rõ Đông 4.3 tỷ 53 24-08-2017
342 Tân Phú Bình Hưng Hòa A MT KD số 8 4x27 Cấp 4 Tây 4.2 tỷ 49 24-08-2017
343 Tân Phú Tân Thới Hòa 6M Lý Thánh Tông 4x22 3 Tấm Đông 4 tỷ 55 24-08-2017
344 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Trần Thủ Độ 3.5x17m 3.5 Tấm Đông 6 tỷ 51 24-08-2017
345 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Hiền Vương 8.05x21m Cấp 4 Bắc 12 tỷ 53 24-08-2017
346 Tân Phú Bình Hưng Hoà 5M Hương Lộ 3 4x20 1 Tấm Tây-Nam 2.8 tỷ 52 24-08-2017
347 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 30(ao sen) 10x20 3.5 Tấm Đông 12 tỷ 53 24-08-2017
348 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 30 10x20 3.5 Tấm Đông 13 tỷ 54 24-08-2017
349 Tân Phú Bình Trị Đông 4M Trương Phước Phan 4x8 1 Tấm Đông 1.6 tỷ 52 24-08-2017
350 Tân Phú Phú Thạnh 8M A khu ADC 8x16 2 Tấm Bắc 9.8 tỷ 55 24-08-2017
351 Tân Phú Tân Sơn Nhì MT KD Diệp Minh Châu 4.5x22 Cấp 4 Đông 6.5 tỷ 50 24-08-2017
352 Tân Phú Tân Tạo MT NB 53 Tên Lửa 5x16 Đất Bắc 3.3 tỷ 55 24-08-2017
353 Tân Phú Bình Trị Đông 16M Hương lộ 2 56 2 Tấm Đông 3 tỷ 54 24-08-2017
354 Tân Phú An Lạc A MT NB Nguyễn Hới 280m2 3.5 Tấm Đông 8.8 tỷ 41 24-08-2017
355 Tân Phú Sơn Kỳ 6M Đỗ Nhuận 4.5x8 Chưa Rõ Đông-Bắc 2.4 tỷ 54 24-08-2017
356 Tân Phú Sơn Kỳ 3M Đỗ Nhuận 3.5x7.5m 4 Tấm Đông-Nam 2 tỷ 47 24-08-2017
357 Tân Phú Bình Trị Đông A MT KD Đất Mới 4.8x39 1 Tấm Đông-Bắc 8.5 tỷ 50 24-08-2017
358 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 8 (đối diện chùa Nam Tông) 8 x 18m 3.5 Tấm Tây 9.75 tỷ 41 24-08-2017
359 Tân Phú Tân Quý MT KD Cầu Xéo 5x30 Cấp 4 Đông 14.5 tỷ 48 24-08-2017
360 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD Sơn Kỳ 4.2x22 1 Tấm Tây 6.8 tỷ 53 24-08-2017
361 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 6M Số 19 4x17 1 Tấm Đông 2.8 tỷ 54 24-08-2017
362 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Phan Văn Năm 5x30 1.5 Tấm Đông 6 tỷ 54 24-08-2017
363 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 8M số 20 8x14m Biệt thự Bắc 4.55 tỷ 57 24-08-2017
364 Tân Phú Tân Thới Hòa 8M Hòa Bình 4.5x22 Cấp 4 Đông 3.85 tỷ 56 24-08-2017
365 Tân Phú Tân Quý MT NB Đô Đốc Long 5x18 3.5 Tấm Nam 5.5 tỷ 58 24-08-2017
366 Tân Phú Tân Thành MT KD Nguyễn Văn Huyên 4x16 1 Tấm Đông 5 tỷ 57 24-08-2017
367 Tân Phú sơn kỳ Chưa rõ đỗ nhuận 4.5x8 3 Tấm Đông 3.6 tỷ 54 24-08-2017
368 Tân Phú Tân Sơn Nhì 6M Tân Sơn Nhì 4X10 2 Tấm Đông 4.1 tỷ 60 24-08-2017
369 Tân Phú 10 MT NB số 31 4x16 2 Tấm Đông 4 tỷ 57 24-08-2017
370 Tân Phú 10 5M Nguyễn Văn Luông 4,4x15 3 Tấm Bắc 4.7 tỷ 57 24-08-2017
371 Tân Phú 12 4M CXPL A 73m2 Cấp 4 Đông 2.5 tỷ 46 24-08-2017
372 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 28 (Ao Sen) 4.5x20m Đất Tây 4.5 tỷ 77 24-08-2017
373 Tân Phú 12 8M Kinh Dương Vương 20x16 (5lô Cấp 4 Tây 12.5 tỷ 63 24-08-2017
374 Tân Phú 12 MT KD Hậu Giang 874m Cấp 4 Đông 69 tỷ 58 24-08-2017
375 Tân Phú Tây Thạnh Chưa rõ C2 Nối dài Đường T6 4x12 Cấp 4 Đông 4.39 tỷ 72 24-08-2017
376 Tân Phú 10 MT NB Song Hành( HH 50tr) 4x19m Đông 7.2 tỷ 62 24-08-2017
377 Tân Phú 13 6M Kinh Dương Vương 70m2 Chưa Rõ Đông 1.45 tỷ 75 24-08-2017
378 Tân Phú 13 MT KD Lê Quang Sung 4.5 x 10m 2 Tấm Bắc 2.8 tỷ 45 24-08-2017
379 Tân Phú 14 8M Tân Hòa Đông 6.7x29 Cấp 4 Đông 6.6 tỷ 66 24-08-2017
380 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 6M Số 4 4x14 Cấp 4 Đông 2.4 tỷ 68 24-08-2017
381 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Hiền Vương 7x19 Cấp 4 Nam 10.5 tỷ 70 24-08-2017
382 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 5M 13A 4x10 Đất Đông 870 tỷ 59 24-08-2017
383 Tân Phú 8 5M Văn Thân 4x12 1 Tấm Đông 2.7 tỷ 71 24-08-2017