Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
284 Tân Phú Tân Quý 4M Gò Dầu 4x15 3 Tấm Đông 3.4 tỷ 51 24-08-2017
285 Tân Phú 13 8M kinh dương vương 7x25 Cấp 4 Tây 10.7 tỷ 45 24-08-2017
286 Tân Phú Hòa Thạnh MT KD Lũy Bán Bích 4.2x16m 1.5 Tấm Tây-Nam 9.3 tỷ 46 24-08-2017
287 Tân Phú Bình Hưng Hòa A MT NB Số 4 4 x 14m 2 Tấm Đông-Bắc 2.4 tỷ 54 24-08-2017
288 Tân Phú An Lạc A MT NB số 10( Tên Lửa) 8x20m Cấp 4 Đông 8.6 tỷ 44 24-08-2017
289 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD Tân Kỳ Tân Quý 4.3x18.6 3 Tấm Đông 6.7 tỷ 54 24-08-2017
290 Tân Phú Tân Tạo MT KD Trần văn Giàu 4.5X18 4 Tấm Nam 7.1 tỷ 52 24-08-2017
291 Tân Phú tân sơn nhì 3M nguyễn quý anh 4.2x21m Cấp 4 Đông 3.8 tỷ 55 24-08-2017
292 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 5M Lê Văn Quới 4x11 1 Tấm Đông 2.75 tỷ 52 24-08-2017
293 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 5 (Tên Lửa) 5 x 20m Đất Bắc 4.5 tỷ 49 24-08-2017
294 Tân Phú Tân Quý MT NB Dương Văn Dương 4x16.7 Cấp 4 Đông 4.65 tỷ 53 24-08-2017
295 Tân Phú Bình Trị Đông 8M Hương Lộ 2 6.8x24 Cấp 4 Đông 7.5 tỷ 52 24-08-2017
296 Tân Phú bình trị đông B MT NB 34a (tên lửa) 4x20 3 Tấm Đông 4.6 tỷ 55 24-08-2017
297 Tân Phú Phú Thọ Hòa Chưa rõ Lê Văn Phan 4.2x13m Cấp 4 Tây-Bắc 4 tỷ 54 24-08-2017
298 Tân Phú Tân Tạo 5M Tỉnh Lộ 10 4x17 3.5 Tấm Tây 4.1 tỷ 55 24-08-2017
299 Tân Phú Phú Trung MT KD Cao Văn Ngọc 4.05x16.05 Cấp 4 Đông 4.9 tỷ 53 24-08-2017
300 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD CN1 7x27 Đất Tây 10.2 tỷ 53 24-08-2017
301 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD CN1 8x27 Đất Tây 13.5 tỷ 53 24-08-2017
302 Tân Phú 10 3M Âu Cơ 3.5x8 1 Tấm Nam 1.69 tỷ 56 24-08-2017
303 Tân Phú Bình Trị Đông MT KD Lê Văn Quới 50x60 Đất Tây-Nam 76 tỷ 53 24-08-2017
304 Tân Phú Tân Tạo MT NB 42 4.5x18 3.5 Tấm Tây 5.5 tỷ 60 24-08-2017
305 Tân Phú Tân Tạo MT NB 55A 4x16 2.5 Tấm Bắc 3.2 tỷ 50 24-08-2017
306 Tân Phú Tân Quý MT KD Bình Long 8x18 Cấp 4 Tây 10.5 tỷ 54 24-08-2017
307 Tân Phú 10 6M Ni Sư Huỳnh Liên 4.8x14m, N 1 Tấm Nam 5.4 tỷ 52 24-08-2017
308 Tân Phú bình trị đông b MT NB 6 (Thăng Long) 8x16 2.5 Tấm Đông 7.2 tỷ 51 24-08-2017
309 Tân Phú bình trị đông b MT NB 34 (tên lửa) 4x20 3.5 Tấm Tây 6.7 tỷ 52 24-08-2017
310 Tân Phú An Lạc MT NB Số 1( kp chợ ADV) 4x20m Đất Bắc 3.5 tỷ 54 24-08-2017
311 Tân Phú An Lạc A MT NB Vương Văn Huống 4x20 Cấp 4 Nam 3.55 tỷ 50 24-08-2017
312 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD Bình Long 4x20 Cấp 4 Đông 6 tỷ 54 24-08-2017
313 Tân Phú Tân Quý MT KD Kênh Nước Đen (87/10 TH) 4x16 ( 4 l Đất Nam 4 tỷ 56 24-08-2017
314 Tân Phú Phú Thạnh MT KD Luỹ Bán Bích 6x25 Cấp 4 Đông-Nam 14.7 tỷ 58 24-08-2017
315 Tân Phú Tân Quý MT NB Phạm Ngọc 4x25 2 Tấm Nam 6 tỷ 57 24-08-2017
316 Tân Phú 10 MT KD vành đai 4x16.5 4.5 Tấm Đông 6.8 tỷ 51 24-08-2017
317 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Phú Thọ Hòa 4.1x12 1.5 Tấm Đông 3.5 tỷ 50 24-08-2017
318 Tân Phú Phú Thọ Hòa MT NB Lê Lư 3.5x20 Cấp 4 Bắc 6.3 tỷ 42 24-08-2017
319 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 12M 1B 9.2x18 Đất Đông 6 tỷ 54 24-08-2017
320 Tân Phú Phú Thọ Hoà MT KD Nguyễn Nhữ Lãm 4.2x11.3 2 Tấm Đông 5.2 tỷ 55 24-08-2017
321 Tân Phú Tân Qúy 4M Bình Long 3.7x12 2 Tấm Đông 2.1 tỷ 55 24-08-2017
322 Tân Phú Tân Quý MT NB Nguyễn Ngọc Nhựt 8x18 Cấp 4 Tây 10.2 tỷ 49 24-08-2017
323 Tân Phú Hiệp Tân 8M Tô Hiệu 20x35 Xưởng Đông 25 tỷ 53 24-08-2017
324 Tân Phú Hiệp Tân 8M Phan Anh 4x16 1 Tấm Nam 3.45 tỷ 54 24-08-2017
325 Tân Phú Bình Trị Đông B MT NB 1A 4 x 20 2 Tấm Nam 4.95 tỷ 51 24-08-2017
326 Tân Phú Tân Sơn Nhì Chưa rõ Trần Tấn 3.2x18 2.5 Tấm Tây-Nam 3.2 tỷ 52 24-08-2017
327 Tân Phú Phú Thọ Hoà MT KD Lê Thúc Hoạch 4x16 Cấp 4 Nam 6.2 tỷ 55 24-08-2017
328 Tân Phú Bình Hưng Hòa A MT KD Gò Xoài 11x30m Cấp 4 Đông 15.7 tỷ 47 24-08-2017
329 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 4M đường số 8 4x10 Cấp 4 Đông 1.8 tỷ 53 24-08-2017
330 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 6M Miếu Gò Xoài 4.35 x11.5 1 Tấm Đông 2.45 tỷ 55 24-08-2017
331 Tân Phú Sơn Kỳ MT KD Bình Long 4x20m Cấp 4 Đông 5.7 tỷ 80 24-08-2017
332 Tân Phú Tân Quý MT NB Nguyễn Lộ Trạch 4.1x19 nh 1 Tấm Đông 5.5 tỷ 49 24-08-2017
333 Tân Phú Phú Thạnh MT NB Đỗ Bí 4x10m 1 Tấm Nam 2.45 tỷ 51 24-08-2017