Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12
Gò vấp Tân Bình Tân Phú Bình Thạnh Phú Nhuận Thủ Đức Bình Tân Bình Chánh Củ Chi Hốc Môn Nhà Bè Cần Giờ
Quận Phường Lộ giới Đường Diện tích Hiện trạng Hướng Giá Xem Ngày tạo
9026 Tân Phú phú thạnh MT NB lê cao lãng 3x10 2.5 Tấm Bắc 4.5 tỷ 30 07-09-2019
9025 Tân Phú tân quý 16M dương văn dương 4X6 1 Tấm Tây 2.6 tỷ 38 03-09-2019
9024 Tân Phú phú thạnh 16M bình long 4x26 Cấp 4 Tây 10.5 tỷ 45 26-08-2019
9023 Tân Phú Phú Thạnh 16M THACH LAM 7.5X17M Cấp 4 Tây-Bắc 14.5 tỷ 67 25-06-2019
9022 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 5X21M 1 Tấm Tây-Bắc 13.5 tỷ 66 25-06-2019
9021 Tân Phú tân thành MT KD độc lập 4x18 1 Tấm Đông-Nam 12 tỷ 83 30-05-2019
9020 Tân Phú Tân Thành 16M Nguyễn Trường Tộ 4.2x13m 1 Tấm Tây-Bắc 5 tỷ 101 25-05-2019
9019 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 8x27m 3 Tấm Tây-Bắc 30 tỷ 95 25-05-2019
9018 Tân Phú Phú Thọ Hòa 6M Phú Thọ Hòa 4x11m 1 Tấm Tây-Bắc 3.5 tỷ 84 25-05-2019
9017 Tân Phú Hiệp Tân MT NB Lương Túc Đàm 4.7x20m 3 Tấm Nam 11 tỷ 92 15-05-2019
9016 Tân Phú Tân Quý 8M phạm quý thích 4.1x16m 1 Tấm Bắc 5.9 tỷ 103 15-05-2019
9015 Tân Phú .Tân Thành, 16M Vườn Lài 8x18m Cấp 4 Tây-Bắc 27 tỷ 106 15-05-2019
9014 Tân Phú Tân Thành 16M Vườn Lài 7.2x21m Cấp 4 Tây-Bắc 25 tỷ 96 15-05-2019
9013 Tân Phú Tân Quý 16M Tân Hương 4.6x16m Cấp 4 Tây-Bắc 13 tỷ 92 15-05-2019
9012 Tân Phú tân sơn nhì MT KD Tân Sơn Nhì 4x14 Cấp 4 Tây 12 tỷ 95 15-05-2019
9011 Tân Phú tân thành MT NB độc lập 4x16 3.5 Tấm Bắc 13.5 tỷ 86 15-05-2019
9010 Tân Phú phú thạnh MT KD lũy bán bích 4x20 4.5 Tấm Đông 18 tỷ 93 15-05-2019
9009 Tân Phú Tân Qúy MT KD Tân Qúy 25X40 Cấp 4 Đông 92 tỷ 93 06-05-2019
9008 Tân Phú Tân Quý 6M Gò Dầu 4x12m 1 Tấm Tây-Bắc 4.5 tỷ 108 22-04-2019
9007 Tân Phú phú thọ hòa MT NB lê thiệt 10X18 Khách sạn Nam 22 tỷ 100 22-04-2019
9006 Tân Phú Tân Quý 16M Gò Dầu 9x20m 1 Tấm Tây-Bắc 26.5 tỷ 104 22-04-2019
9005 Tân Phú Tân Thành 16M Lũy Bán Bích 4x34m Cấp 4 Tây-Bắc 13.5 tỷ 96 22-04-2019
9004 Bình Tân Bình Hưng Hòa A MT KD Gò Xoài 4X21 Cấp 4 Tây 8.1 tỷ 121 12-04-2019
9003 Bình Tân Bình Hưng Hòa 16M so 7 8x25m Cấp 4 Tây-Bắc 11 tỷ 98 12-04-2019
9002 Tân Phú Tân Thành 6M Vườn Lài 4x20 1 Tấm Tây 6.5 tỷ 100 12-04-2019
9001 Tân Phú phú thọ hòa 12M phú thọ hòa 4x18 3.5 Tấm Đông 9.5 tỷ 104 12-04-2019
9000 Tân Phú Tân Thành 6M Vườn Lài 5x15m 1 Tấm Đông 6.6 tỷ 94 12-04-2019
8999 Tân Phú tân sơn nhì 4M nguyễn quý anh 4x14 1 Tấm Tây-Nam 4.5 tỷ 99 12-04-2019
8998 Tân Phú tân quý 4M nguyễn văn dưỡng 4x10 1 Tấm Bắc 3.9 tỷ 102 12-04-2019
8997 Tân Phú phú thọ hòa 6M phú thọ hòa 5.5x20 1.5 Tấm Bắc 7.6 tỷ 91 12-04-2019
8996 Tân Phú Tân Quý 10M gò dầu 5x8.5m 1 Tấm Tây-Bắc 5.2 tỷ 107 12-04-2019
8995 Tân Phú Tân Thành 6M độc lập 5x9 3.5 Tấm Tây-Bắc 6 tỷ 99 12-04-2019
8994 Tân Phú Bình Hưng Hòa A 8M Lê Văn Qưới 4x20m Cấp 4 Tây-Bắc 4.8 tỷ 97 12-04-2019
8993 Tân Phú hiệp tân 8M lê thận Cấp 4 Bắc 8.5 tỷ 109 12-04-2019
8992 Tân Phú Tân Qúy 5M Gò Dầu 4.3x11m Biệt Thự Tây-Bắc 5.2 tỷ 107 12-04-2019
8991 Tân Phú phú thạnh 10M thoại ngọc hầu 4.5x16 1 Tấm Đông 6.05 tỷ 85 12-04-2019
8990 Tân Phú Phú Thọ hòa 5M Phú Thọ Hòa 4x12m Biệt Thự Tây-Bắc 4.3 tỷ 94 12-04-2019
8989 Tân Phú phú thạnh 5M thoại ngọc hầu 4x11m Cấp 4 Nam 3.7 tỷ 92 12-04-2019
8988 Tân Phú phú thọ hòa 6M lê lư 4.5x11 3 Tấm Tây 4.2 tỷ 103 10-04-2019
8987 Tân Phú Tân Quý 5M Dương Văn Dương 4x12m 1 Tấm Tây-Bắc 3.8 tỷ 109 10-04-2019
8986 Tân Phú phú thọ hòa 4M Vườn Lài 4x13 1 Tấm Đông 4.6 tỷ 103 10-04-2019
8985 Tân Phú tân thành MT KD vườn lài 4x20 Cấp 4 Nam 11.5 tỷ 99 10-04-2019
8984 Tân Phú tân quý MT KD dương văn dương 3.7X9 Cấp 4 Đông 3.9 tỷ 96 10-04-2019
8983 Tân Phú phú thọ hòa 5M phú thọ hòa 4.1x10 2.5 Tấm Tây 4.1 tỷ 102 10-04-2019
8982 Tân Phú phú thạnh 16M đỗ bí 4x13 1 Tấm Bắc 4.2 tỷ 119 09-04-2019
8981 Tân Phú hiệp tân 12M tô hiệu 8x20 2 Tấm Tây-Nam 15.3 tỷ 123 09-04-2019
8980 Tân Phú Tân Sơn Nhì 10M Tân Sơn Nhì 4x16 2 Tấm Đông-Nam 7.5 tỷ 115 07-04-2019
8979 Tân Phú SƠN KỲ MT KD TÂN KỲ TÂN QUÝ 4.5X26 4.5 Tấm Tây-Nam 16.9 tỷ 96 03-04-2019
8978 Tân Bình 12 MT NB nguyễn văn vỹ 5.4x18.5 2 Tấm Tây-Bắc 6.2 tỷ 118 03-04-2019
8977 Tân Phú Tan Quy 5M Gò Dầu 4x16m Biệt Thự Tây-Bắc 5.7 tỷ 107 01-04-2019